HMS
Sammen for skadefrie aktiviteter

Rogaland Aktiv jobber aktivt og kontinuerlig med HMS og risikovurderinger. Vårt overordnede mål er null skader. Våre turledere og instruktører skal til enhver tid være oppdatert på nødvendig førstehjelpskunnskaper og vårt utstyr skal til enhver tid fremstå som feilfritt, sikkert og funksjonelt.   

AVVIKSSKJEMA FOR ROGALAND AKTIV