Kajakk kurs
Grunnkurs, introkurs

Grunnkurs kajakk i Hafrsfjord, utsettelse.

Det er med stor beklagelse også vi velger å utsette våre kajakk-kurs i Hafrsfjord. Å være deltaker på et kajakk-kurs, grunnkurs, medfører nær kontakt med andre mennesker, både under teoridelen, men ikke minst når dere skal trene på redninger i sjø. Slike øvelser fordrer tett kontakt med hverandre under entring og å hjelpe hverandre opp i kajakkenem for å nevne noe. 

I selskapets beredskapsplan pkt 2.11, Plan for håndtering av pandemi, (WHO og Norske myndigheter har karakterisert utbredelsen som en pandemi), beskriver vi i prosedyren og i tiltakskortet hvordan vi skal håndtere slike hendelser som vi nå er midt oppe i:

En pandemi er en verdensomspennende epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis rammer en stor andel av befolkningen. Rogaland Aktiv as har ingen lokal pandemiplan. En slik plan vil iverksettes av lokale myndigheter og/eller kommunen.

Pandemiplanen tar utgangspunkt i et scenario på opp til 40 % arbeidsfravær. Det samlede arbeidsfraværet vil være betydelig større enn selve sykefraværet. Folk vil holde seg borte fra jobben fordi de selv er syke eller for å ta hånd om syke familiemedlemmer. Det kan også forventes at noen holder seg hjemme i redsel for å bli smittet.
Vi velger å følge våre HMS rutiner knyttet til tiltakskortet og rutinen, og ser oss derfor nødt til å utsette de første kursene i påvente av bedre kontroll med viruset. Vi håper og tror at vårt første kurs blir allerede 18-19 April, men må vi utsette ytterligere gjør vi det. 

For deg som deltaker medfører dette negative konsekvenser. Vi har valgt å gå noe bort fra våre kjøpsbetingelser og tilbyr dere enten nytt kurs, eller full refusjon for de som ønsker dette. For de som ønsker å være deltaker på et nytt kurs, håper vi at dette blir allerede i April. Kursene som skulle vært gjennomført 14-15 Mars og 28-29 Mars er i sin helhet avlyst. Deltakere på disse kursene får tilbud om refusjon eller deltakelse på et annet kurs.
Vi beklager på det sterkeste og ber om forståelse for at også Rogaland Aktiv as velger å følge de råd som blir oss gitt, både nasjonalt og lokalt.


​Best regards
Kjell Strand
Manager Rogaland Aktiv as
Cell: +47 91 71 81 57
Mail: post@rogalandaktiv.no

Vi tilbyr kajakk-kurs i vakre Hafrsfjord, eller der du måtte ønske. Er dere en gruppe som ønsker at vi kommer til dere, og har dere et eget og egnet sted, laster vi opp hengeren,  tar med oss drakter og kommer til dere. 

Alle våre instruktører er utdannet Aktivitetsleder hav gjennom Norges Padleforbund. 

Kjøpsvilkår for kurs

  • Dersom du melder deg av 14 dager før kursstart får du full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
  • Avmelding 7 dager før kursstart: 50% refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
  • Melder du deg av mindre enn 7 dager før kursstart, eller lar være å møte: Ingen refusjon. Dersom du er forhindret å møte p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall etc.: Full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
  • Om du avbryter påbegynt kurs: Ingen refusjon.
  • Ved mindre enn 4 påmeldte og kurset må avlyses får du full refusjon.