Terms and conditions for Rogaland Aktiv as

 Cancellation Policy

VILKÅR FOR ROGALAND AKTIV AS 

Generelt

Alle priser kan endres. Vi oppgir prisene våre i NOK.

Vi tilbyr i det fri og styrer ikke været. Alle våre aktiviteter kan kanselleres eller endres  på grunn av vær eller andre forhold. Det er alltid guiden som har den endelige avgjørelsen. Dette er for å sikre sikkerhet og trygghet for alle kunder.

Gruppeturer og aktiviteter

Disse pakkene er satt opp med pris og datoer for den faktiske sesongen. Noen aktiviteter krever minst tre bestillinger, de fleste krever 4. Hvis antall bestillinger har nådd grensen, vil disse turene garanteres / bekreftes av oss. Vær oppmerksom på at det kan være andre grunner til å garantere / bekrefte en tur (før du mottar 4 bestillinger).

Skreddersydde priser

Dette er pakker designet spesielt for hver enkelt kunde i henhold til hans eller hennes behov, ønsker og budsjett. Vår erfaring er at disse varierer mye, og derfor kan vi ikke sette noen forhåndsbestemt pris på disse produktene. For tilbud og pristilbud, vennligst velg "kontakt oss" i eller send oss ​​en e-post på post@rogalandaktiv.no

Innskudd og sluttbetaling

Et ikke-refunderbart depositum på 30% av den totale verdien av turen kreves på tidspunktet for bekreftelsen for å sikre dine reservasjoner. Balansen forfaller vanligvis 30 dager før ankomst til Norge. Ved bestillinger i siste øyeblikk innen 6 uker før ankomst faktureres totalbeløpet for turen samtidig.

Avbestillingsregler

Alle avbestillinger må gjøres skriftlig. Avbestillingsdatoen anses å være datoen da Rogaland Aktiv mottok skriftlig varsel.

Mottatte avbestillinger:

  • Mer enn 30 dager før turen starter i Norge: Full refusjon minus depositum.
  • 30-11 virkedager før ankomst til Norge: 60% refusjon.
  • 0-10 virkedager før ankomst til Norge: Ingen refusjon.

Ikke inkludert i våre priser

Gebyrer for pass, visum, alkoholholdige drikker, ulykkes- og reiseforsikring, tjenester av personlig karakter, som klesvask, telefonsamtaler etc.

Terms and conditions for Rogaland Aktiv as

In general

All prices are subject to changes. We quote our prices in NOK.
We are offering wilderness activities so all activities are due to (last minute) changes due to weather or other circumstances. It is always the guide who has the final decision. This is to secure the safety and well being of all customers.

Group trips and activities

These packages are set up with price and dates for the actual season. Some activities require at least three booking, most require 4 bookings. If the number of booking has reach the limit, these trips will be garantueed/confirmed by us. Note that there can be other reasons to garantuee/confirm a trip (prior to receiving 4 bookings).

Tailor-made prices

These are packages designed especially for each individual customer according to his or her needs, desires, and budget. Our experience is that these vary a lot and therefore we cannot set any predetermined price on these products. Prices normally start at NOK 4000,-
For offers and price quotations, please choose "contact us" in the menu above and fill out the scheme or send us an email at info@norway-adventures.com

Deposit & Final Payment

A non-refundable deposit of 30% of the total value of the trip is required at the time of confirmation in order to secure your reservations. The balance payment is usually due 30 days prior to arrival in Norway. In case of last minute bookings, within 6 weeks prior to arrival, the total amount of the trip will be invoiced at once.

Cancellation Policy

All cancellations must be made in writing. The date of cancellation will be considered to be the date when written notice is received by Rogaland Aktiv as.
Cancellations received:

  • More than 30 days prior to start of the trip in Norway: Full refund minus the deposit.
  • 30-11 working days prior to arrival in Norway: 60% refund.
  • 0-10 working days prior to arrival in Norway: No refund.

Not included in our prices

Fees for passports, visas, alcoholic beverages, accident and travel insurance, services of a personal nature, such as laundry, telephone calls, etc.