Fokus og strategi

Hode, skulder kne og kanskje en tå?

I tema Fokus og Strategi får både hodet, arm og reaksjonsevne brynt seg på spennende oppgaver. Det gjelder å ha en stødig  hånd, god balanse og kanskje et snev av god avstandsbedømmelse? Temaet byr på et spennende spekter av øvelser der det ikke nødvendigvis er den sprekeste som yter best.

FREM- STILLE- BAK- NED

Blir det grønt, blir det rødt, eller kanskje gult? Skal jeg legge meg ned, stå i ro? Fokus er et absolutt nøkkelord i Frem-stille-bak. Den som sist klarer å oppfatte og reagere, ja, den ryker ut. (Da øvelsen er ny for i år, er bilde hentet fra det kjente TV-programmet)

GRESK GÅTE

Gresk Gåte er burde være kjent for de aller fleste. På et angitt området skal du lete etter elementer som ikke nødvendigvis skal være på denne vakre øyen.  Tell godt, og husk hva du ser. Noen dager kan det være tennisballer, andre dager sitroner, blå kopper eller kanskje en oliven eller...12. 

HAMMERSLAGET

Det er synd å si det, men i denne øvelsen er du nødt til å være litt sleip og slu. Det gjelder å slå ned spikeren til den personen du mener kan true deg mest i sammenlaget. Den som først får slått ned sin spiker er ute av konkurransen. 

SIRKUSARTISTEN

Med en finger skal du få testet dine balansekunster. Her er det ulike strategier, finn din. Vi har erfart at blikk spiller en vesentlig rolle, hvor fester du ditt? Står du lenger enn 10 minutter må du opp på ett ben. 

STREK BOCCIA

I denne øvelsen må du ha en stødig hånd, fast blikk og kanskje et snev av avstandsbedømmelse? Det gjelder å plassere ballen så nærme streken som mulig. Du får 3 kast, men husk..det er alltid det siste kastet som er gjeldende. Har du kastet en gang, men vil prøve deg igjen, settes det en strek over siste kast. Tør du en gang til? 


Du vil i dette tema også finne: 

  • Holde tiden (komme nærmest en angitt tid)
  • Vokt stolpen (stå i en ring der hver person vokter sin stolpe). 
  • Perfekt timing (gå en rundløype 2 ganger for å komme nærmest idealtiden)
  • Tranen (sommerøvelse der du til slutt går i sjøen)