Seilturer

Korte kurs- små ekspedisjoner

Vær mannskap på "egen" båt

Jeg ønsker å høre mye mer om seilturene deres. Send meg mer informasjon om priser etc